010-498 47 00

Hitta Rätt

Hitta rätt är ett grundläggande tematiskt upplagt material som vänder sig till unga som kommit ensamma till Sverige. Det bygger på aktivt lärande. Genom sitt upplägg har materialet en naturlig koppling till genomförandeplanen som upprättas tillsammans med ungdomen,...