010-498 47 00

HSC HVB utökar med CRA kompetens

På vårt HVB-hem Lejongårdar har vi valt att komplettera personalens behandlingskompetens med modellen CRA (Community Reinforcement Approach < < extern länk till mer information om CRA på SIS hemsida). De huvudsakliga strategierna i CRA är självkontrollträning,...