010-498 47 00


Regeringen tog den 9 juli 2015 ett beslut om en satsning för asylsökande och nyanlända på anläggningsboende.

Beslutet avser att dessa personer ska få möjlighet att lära sig svenska och få kunskap om det svenska samhället från dag ett i Sverige…  Läs mer på regeringens hemsida.