010-498 47 00

Lejongårdar har såväl jourboende som akuta platser tillgängliga för individ eller familj.

Vid akut hemlöshet eller vid särskilda händelser där någon tvingas lämna sitt hem behövs det ibland ett temporärt boende. En sådan situation kan uppstå när som helst under dygnet.

t

Hur gör jag för att ansöka om ett jourboende eller akutboende?

Är du privatperson och behöver ett jourboende eller akutboende?

Under dagtid

Kontakta socialförvaltningen i din kommun via din kommuns växel där du får beskriva din situation och ditt behov.

Under kvällstid & helgdagar

Om du behöver hjälp under kvällstid och helgdagar så ringer du 112 och ber om att få tala med socialjouren.

Vad händer när man har placerats i ett akutboende eller jourboende hos oss?

Eftersom ett jourboende eller en akutplats oftast inte är planerad så finns egentligen ingen upprättad plan i samband med en placering. Lejongårdar erbjuder dock stöd i den efterföljande processen. Detta sker i samråd med den placerande myndigheten och den individ eller familj som det berör. Stödet kan exempelvis bestå i att planera för ett återvändande till hemkommunen eller flytt till annan kommun. Det kan även innebära stöd eller vägledning i praktiska göromål.

Vi har beredskapstelefon tillgänglig dygnet runt för myndigheter som vill göra en platsförfrågan: 010 – 498 47 00