010-498 47 00

Lejongårdar Familjehem

Att Bli Familjehem

Här finner du information kring vad det innebär att vara familjehem och om du har ytterligare frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss via mail eller telefon.

Tryck på nedan knappar och rulla ned för att läsa mer om Lejongårdar Familjehem

CLOSE ALL accordions
Kan jag bli familjehem och vad innebär uppdraget?
Det viktigaste för att vara ett bra familjehem är, att man kan ge omtanke, trygghet och har tid och engagemang för den placerade. Familjen ska kunna stå för trygghet och stabilitet samt kunna stötta både känslomässigt och praktiskt.
Kan man erbjuda detta är det en god grund för att bli ett bra familjehem.

Du eller ni har kanske tänkt tanken om att vilja hjälpa ett barn som behöver ett nytt hem, en tonåring som behöver stöd ut i vuxenlivet eller en vuxen som behöver vägledning i livet. Att gå från tanke till att faktiskt sträcka ut sin hand och erbjuda sitt stöd är ett stort steg att ta. Att vara familjehem är ett viktigt och givande uppdrag som ger glädje och nya insikter, samtidigt som det också kan vara en utmaning. Att vara familjehem hos Lejongårdar innebär att du har stöd av en familjehemskonsulent som ger handledning kontinuerligt och vid behov. Det finns även en beredskapsjour som är tillgänglig dygnet runt. Lejongårdar arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och Kriminalvården.

Du eller ni har kanske tänkt tanken om att vilja hjälpa ett barn som behöver ett nytt hem, en Man kan ha uppdrag som familjehem som ensamstående eller som familj, som arbetande eller som pensionär. Bostaden kan vara en villa eller en lägenhet där den placerade har tillgång till ett eget rum. För att bli godkänd som familjehem, genomgår man en familjehemsutredning innan man kan ta emot en placering i hemmet.

I utredningsprocessen ges information och förutsättningar för reflektion kring vad det innebär att vara familjehem, såväl praktiskt som känslomässigt.

Lejongårdar får också förfrågningar om jourplaceringar, dessa uppdrag innebär att man är villig att ta emot placeringar akut och oftast för en kortare period.

Vem blir placerad i familjehem och varför?
Det kan finnas många olika anledningar till att man blir placerad i familjehem. För den unge kan det bero på att det inte finns en stabil hemmiljö eller ett fungerande föräldraskap. För tonåringar kan en stökig miljö bidra till att man hamnar på fel väg här i livet. För en vuxen kan det handla om att man mår dåligt psykiskt och har hamnat i missbruk och kriminalitet. På Lejongårdar tar vi emot placeringar både från Socialtjänsten och Kriminalvården.

Som familjehem bestämmer du själv om du vill ta emot barn/ungdomar eller vuxna. Inför en placering kommer du att få all den information som vi har att delge för att möjliggöra att placeringen blir så bra som möjligt.

Att flytta till ett familjehem är en omvälvande händelse och som familjehem behöver man ha förståelse för detta. En placering föregås alltid av en utredning utförd av Socialtjänst/ Kriminalvården som visat på, att ett behov finns av en insats i form av familjehemsplacering. Beslut och matchning av den placerade och familjehemmet grundar sig på den utredning som gjorts av Socialtjänsten/Kriminalvården, samt den information och kunskap som Lejongårdar har om det tilltänkta familjehemmet.

Alla våra familjehem har en egen familjehemskonsulent kopplad till familjehemmet

Familjehemskonsulenten finns för familjehemmet, för att vara ett stöd, för att ge handledning och feedback till familjehemmet.

Familjehemskonsulenten håller kontakten med socialtjänsten och förmedlar hur det går för den placerade i familjehemmet.

Familjehemmet får regelbunden handledning varje, eller varannan vecka.

Familjehemskonsulten deltar i aktuella möten kring den placerade, vid behov, t ex med skola, BUP, frivården mm. Hen också kan vara behjälplig vid kontakt med ursprungsfamiljen och andra delar av den placerades nätverk, om det ingår i uppdraget från Socialtjänsten/Kriminalvården.

Familjehemskonsulenten finns tillgänglig på telefon dygnet runt.

Familjehemskonsulenter hos Lejongårdar är utbildade socionomer med olika vidareutbildningar och med lång erfarenhet av familjehemsarbete, handledning och annat socialt arbete.

Ersättning

Till familjehemmet utgår ersättning månadsvis.  Sveriges Kommuner och regioner, SKR ger årligen ut rekommendationer (<< länk öppnar ny sida hos SKL) gällande ersättning till familjehem. Omfattningen på uppdraget som familjehemmet får, är avgörande för hur stor ersättningen kommer att bli.

Att vara familjehem är ett uppdrag och ersättningen är uppdelad i två delar, ett arvode och en omkostnadsersättning. Omkostnadsdelen är till för omkostnader kring den placerade tex kläder, mat, fritidssysselsättning.

Hur går man tillväga om man vill få uppdrag som familjehem?

Börja med att kontakta någon på familjehemsenheten på Lejongårdar, för att få mer information. Du får också ett mail med bl a intervjuformulär och information om hur du begär registerutdrag. Namn, mailadress och mobilnr till Lejongårdars familjehemskonsulenter finns i slutet av texten.
Innan ett beslut tas om att inleda en utredning av ett familjehem behöver Lejongårdar få in registerutdrag från var och en i familjen, även från hemmavarande barn över 18 år.

Utdrag som efterfrågas är:

  • Utdrag ur både misstanke- och belastningsregister från Polisen.
  • Utdrag angående LOB från polisen.
  • Utdrag ur Socialregistret, beställs från socialförvaltningen i den kommun där personerna i familjehemmet är folkbokförda.
  • Utdrag från Kronofogdemyndighetens databas.
  • Utdrag från Försäkringskassan.

Efter ert samtal och när era registerutdrag finns tillgängliga, kontaktas ni av en familjehemskonsulent från Lejongårdar för att boka tid för ett hembesök, där ni får veta mer om hur utredningen genomförs. Vid en placering kompletterar även socialtjänsten med sin utredning, för att godkänna en familjehemsplacering i familjehemmet.

Om du/ ni är intresserade av att bli familjehem är du /ni välkomna att kontakta oss på Familjehemsenheten på Lejongårdar så kan vi berätta mer om oss och vår verksamhet.

Vi ser fram emot att höra av er!

Gunnel Andersson – e-post: gunnel.andersson@lejongardar.se – tel: 010-4984709
Charlotte Nilsson – e-post: charlotte.nilsson@lejongardar.se – tel: 010-4984698