010-498 47 00

HSC är med och ökar trafiksäkerheten!

Lejongårdar vill stolt presentera sitt deltagande i Momentas trafiksäkerhetskampanj för att öka trafiksäkerheten för Sveriges barn. Momentas mål är att en miljon barn varje år ska bli tryggare i trafiken. Bland annat delar Momenta ut reflexprodukter till barnen i de...