010-498 47 00

Helsingborgs Hjälpen

Jag vill rikta ett stort TACK till Rikard Thulin och Helsingborgs Hjälpen för engagemanget som just nu hjälper ensamkommande barn som är i behov av kläder och hygienartiklar. I fredags den 16 oktober var jag och hämtade kläder till ett ensamkommande barn som bor i ett...

Ökat behov av familjehem

Samtidigt som det finns en stor brist på familjehem så ökar behovet. Den stora ökningen av ensamkommande barn gör att behovet av familjehem blir allt större, skriver debattören (socionom och författare) Soleyman Ghasemiani i Aftonbladet. Läs artikeln...

Regeringens satsning på svenskundervisning

Regeringen tog den 9 juli 2015 ett beslut om en satsning för asylsökande och nyanlända på anläggningsboende. Beslutet avser att dessa personer ska få möjlighet att lära sig svenska och få kunskap om det svenska samhället från dag ett i Sverige…  Läs mer på...