010-498 47 00

Ensamkommande barn är enligt FN:s definition barn och ungdomar under 18 år, eller annan lägre myndighetsålder, som söker asyl i ett land utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare tillgängliga i mottagarlandet. Som annan vårdnadshavare räknas normalt släktingar.[1]

Inom EU räknas alla asylsökande under 18 år som kommer till unionens territorium utan tillgång till legal vårdnadshavare eller annan vårdnadshavare till kategorin ensamkommande barn. [2]

I Sverige kallas gruppen ensamkommande flyktingbarn eller ensamkommande barn eller ensamkommande ungdomar[3].

Det har visat sig när man försökt bestämma de ensamkommandes ålder att många egentligen är vuxna. Dock är det omtvistat hur träffsäkra de ålderstesterna har varit.