010-498 47 00

ESL

ESL – ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV

 

Vad innebär ESL?

ESL - Handbok Steg för Steg

ESL – HANDBOK – Steg för Steg

ESL - Manual - Steg för Steg

ESL – MANUAL – Steg för Steg

För våra socialpsykiatriklienter med psykiska funktionsnedsättningar använder vi den socialpedagogiska behandlingsmetoden ESL (Ett självständigt Liv) om behov finns.

Metoden syftar till att öka klienternas möjligheter till självständighet och ska fungera som extra stöd i vardagen utöver medicinering och andra behandlingsmetoder. Metoden lämpar sig särskilt för personer med schizofreni eller liknande psykiska tillstånd, men går även bra att använda på personer med annan psykisk ohälsa. ESL är en psykosocial behandlingsinsats som riktar in sig särskilt på social färdighetsträning, såsom att klara av vardagliga aktiviteter eller att fungera i ett socialt samspel.

Metoden ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Hur arbetar vi med metoden?

Till metoden finns ett manualbaserat behandlingsprogram, Steg för Steg, som går att tillämpa både i grupp och individuellt.

Arbetet är uppdelat i en rad moduler med olika teman och syftar bland annat till att minska risken för att bli inlagd på sjukhus samt att träna på sociala aktiviteter och socialt samspel. Klienten får en rad olika uppgifter under behandlingens gång och behandlaren intar en roll som pedagogisk coach samt använder sig av modellinlärning.

I våra träningsboenden lämpar sig ESL särskilt bra eftersom klienten bor själv och får öva på att bli mer och mer självständig med behandlare och boendestödjare tillgängliga vid behov.

Målet med ESL

Genom att använda oss av ESL som metod vill vi att klienten ska bli så självständig som möjligt.

Det innebär att minska risken för att klienten ska återfalla och bli inlagd på sjukhus, att symptomen på sjukdomen ska minska samt att medicineringen fungerar. Därutöver vill vi stärka klienten att kunna fungera praktiskt i sin vardag samt att kunna ha ett fungerande socialt samspel och en meningsfull fritid.