010-498 47 00

Lejongårdar Familjehemsvård

Lejongårdar erbjuder en hel vårdkedja där Familjehemsvård & Förstärkt Familjehemsvård ingår. Rulla ned för att läsa mer nedan.

Länkar:

Tryck på nedan knappar och rulla ned för att läsa mer om Lejongårdar Familjehem

GÖMD alla stängda
Familjehemsvård och förstärkt familjehemsvård
Familjehemsvård och förstärkt familjehemsvård enligt vårt koncept utgör ett bra alternativ till institutionsvård.

Vi erbjuder barnet / den unge/ vuxna en trygg familj där man kan utvecklas i en positiv riktning.

Samtidigt strävar vi efter att barnet / den unge har en så god kontakt som möjligt med sin ursprungsfamilj och nätverk när så är aktuellt.

Varje barn / ungdom / vuxen har en konsulent

Varje barn / ungdom / vuxen har en konsulent som driver processen.

Konsulenten har till uppgift att säkerställa att behov av stöd och insatser i enlighet med gällande genomförandeplan uppfylls.

Konsulenten utför följande:

  • handleder familjehemmet
  • sköter kontakten med ursprungsfamiljen och även andra delar av barnet / den unges nätverk
  • träffar barnet / den unge och familjehemmet minst en gång per vecka
  • kommunicerar med och sammanställer månadsrapport till uppdragsgivare
Utredning

Våra familjehem utreds enligt Kälvestens-metoden (Nya Kälvesten) och utredningen analyseras externt.

Uppdragsgivarens utredning där individens behov framkommer, ligger till grund för oss i vår matchningsprocess.  Under matchningsprocessen bedöms vilket/vilka familjehems som är relevanta och kan matcha behov hos individen. Syftet är att säkerhetsställa att familjehemmet ska kunna möta behovet hos den enskilde.

Neuropsykiatrisk utredning kan erbjudas.

Miljösamspel

Vi strävar även efter att finna optimalt miljösamspel.

Genom instruktioner, regler och positiv feedback från de man har runt omkring sig i vardagen arbetar vi med att utveckla ett konstruktivt beteende.

 Vi tycker också det är viktigt med målstyrning och mätning. Detta sker genom upprättade mål i Genomförandeplan och följs upp kontinuerligt.

Goda relationer

Vikten av anknytning och goda relationer – Vi arbetar utifrån att förutsättningen för positiv förändring utgår från goda relationer och positiva förebilder.

Vi anser att den första viktiga uppgiften i arbetet med individen är att tålmodigt bygga upp ett förtroende, en ömsesidig, varm, pålitlig och varaktig relation.

Därför lägger vi stor vikt vid arbetet gällande den enskildes behov och förutsättningar och vi handleder och stöttar familjehemmen efter behov.