010-498 47 00

Hitta rätt är ett grundläggande tematiskt upplagt material som vänder sig till unga som kommit ensamma till Sverige. Det bygger på aktivt lärande. Genom sitt upplägg har materialet en naturlig koppling till genomförandeplanen som upprättas tillsammans med ungdomen, kontaktpersonen, socialtjänsten och god man/särskild förordnad vårdnadshavare.

Hitta rätt utgår från barnets behov enligt BBIC, det system som Socialstyrelsen rekommenderar och som används nationellt för utredning, planering och uppföljning i den sociala barn- och ungdomsvården.