010-498 47 00

Lejongårdar Barn och Unga – med fokus på BBiC

Lejongårdar Barn & Unga omfattar kvalificerade insatser i kombination med placering i familjehem – riktat särskilt till barn och unga anser vi att detta är ett bra alternativ till institutionsvård. Placeringens omfattning görs upp i samråd med placerande kommun. Målgruppen är barn och unga i behov av jourhem/familjehemsplacering enligt SoL eller LVU.

Förhållningssätt

Våra familjehemskonsulenter är socionomer med mångårig erfarenhet inom socialt arbete och vårt arbete grundar sig i BBiCs förhållningssätt i kombination med ett lösningsfokuserat bemötande. Personalen är utbildad inom KBT, kriminalitetsprogram, MI och i att handleda familjehem. Personalen är van vid att arbeta systemteoretiskt och behandlingsinriktat och utgår alltid efter barnets individuella behov.

Vid behov tillhandahåller vi neuropsykiatrisk utredning under placeringen i familjehem samt efterföljande behandlingskontakt.

Vi strävar efter att barnet/den unge i kombination med ett boende i tryggt familjehem ska ha en så god och givande kontakt som möjligt med sitt nätverk.

Familjehem

De familjehem som vi använder oss av är noga utvalda och kontrollerade. Vi lägger mycket vikt vid personlig lämplighet och engagemang hos familjehemmen i kombination med registerkontroller och utredning. Våra familjehem utreds enligt Kälvestensmetoden och Nya Kälvestensmetoden och erhåller utbildning i socialstyrelsens material ”Ett hem att växa i”, samt uppdateras kontinuerligt med ny forskning och information.

Våra familjehem är rustade att ta emot barn och ungdomar där problematiken finns hos barnet/den unge, finns i barnets/den unges närmiljö eller en kombination av de båda.

Det dagliga arbetet

Konsulenten träffar barnet/den unge och familjehemmet minst en gång per vecka, samt ansvarar för att behandlingsinsatserna genomförs enligt gällande genomförandeplan. Konsulenten har även en aktiv roll när det gäller att sköta kontakten med de i nätverket runt barnet/den unge, såsom socialtjänst, skola, biologisk familj och släkt.

Vid akuta omständigheter finns personal från Lejongårdar tillgängliga dygnet runt, sju dagar i veckan.