010-498 47 00

Lejongårdar Helsingborg, Familjehemsvård och Stödboende

Lejongårdar i Helsingborg är en väl utvecklad verksamhet med familjehemsvård och stödboende.

Familjehemsvården vänder sig till såväl unga som vuxna.

Lejongårdar Helsingborg består av två enheter; familjehemsvård och stödboende.

Den kraftigt förstärkta familjehemsvården riktar sig till målgrupperna barn, unga och vuxna.

Stödboendeverksamheten avser

  • Träningslägenheter
  • Utslussboenden
  • Skyddat boende
  • Akutboende

och är en insats för vuxna över 20 år.

Verksamheten har ett 30-tal familjehem kopplat till sig, främst i Skåne och Halland.

Våra familjehem utreds enligt rekommenderade riktlinjer och familjerna får kontinuerlig handledning och utbildning.

Lejongårdar Helsingborg har också en väl utvecklad stödboendeverksamhet som riktar sig till personer över 20 år. Verksamheten erbjuder stödboende i form av träningslägenheter, utslussningslägenheter, integrationsboende, skyddat boende eller tillfälligt boende.

De boende får praktiskt och/eller psykosocialt stöd utifrån upprättad vårdplan och genomförandeplan.