010-498 47 00

diplomLejongårdar vill stolt presentera sitt deltagande i Momentas trafiksäkerhetskampanj för att öka trafiksäkerheten för Sveriges barn.

Momentas mål är att en miljon barn varje år ska bli tryggare i trafiken. Bland annat delar Momenta ut reflexprodukter till barnen i de kommunala skolorna. Barnen får även med sig Flexpressen, Momentas tidning angående kampanjen, hem till föräldrarna.

Självklart vill Lejongårdar vara med och stödja Momentas förebyggande arbete.