010-498 47 00

Integrationsboende – stöd ut i det svenska samhället

Våra integrationsboenden vänder sig till ensamkommande som har fyllt 18 år och som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

Lejongårdar erbjuder stöd ut i det svenska samhället efter exempelvis en HVB-vistelse.

Den boende bor själv, eller tillsammans med någon annan, i en av våra lägenheter och med ett boendestöd kopplat till sig.

Boendestödet är anpassat utifrån de behov som är kartlagda.

Därefter arbetar vi tillsammans med den boende för en trygg och hållbar integration enligt normaliseringsprincipen.

Tillitsfulla relationer, inflytande och delaktighet

Att få beviljat ett permanent uppehållstillstånd kan avgöra en persons livsöde helt och hållet. Beslutet kan innebära steget in i ett nytt sammanhang och en ny kultur som är väldigt olikt det man är van vid. Omställningen kan vara påfrestande och innebära oro och rädsla inför framtiden.

Efter att ha landat i en tryggare tillvaro kan även känslorna från det man har varit med om komma ikapp och behöva bearbetas. Detta, tillsammans med ett nytt språk, nya relationer, samhällsorientering samt nya lagar och regler, kan utgöra grund för att en person behöver stöd eller praktisk assistans i både hur man bor och hur man tar sig fram i det nya samhället.

Lejongårdar har som främsta uppgift att fungera som stöd och vägledning till en så smidig integration som möjligt för den enskilde.

%

Arbetssätt & Metoder

Funktionerna för boendestödjarna i våra integrationsboenden

De viktigaste funktionerna för boendestödjarna i våra integrationsboenden är att stå för en trygg och tillitsfull kontakt. Det uppnås genom ett aktivt lyssnande och ett bra bemötande. Målet med relationsskapandet är att förstå den boendes situation och de behov som han eller hon ger uttryck för. Så långt som möjligt vill vi även tillmötesgå den boendes vilja samt att verka för en god arbetsallians med stort medbestämmande för den boende.