010-498 47 00

Lejongårdar utreder kontinuerligt kvalitén på den service vi levererar. Bland annat utför vi Klientundersökningar enligt ISO 9001 och resultaten därifrån sammanställs så att vi fortlöpande kan hålla koll på var och hur vi kan bli bättre, hur våra klienter upplever vår service i detalj, samt effektivt hur mycket (eller hur lite) vi ökar i kvalité från en tidsperiod till nästa.

Nedan är resultaten efter vår senaste Klientundersökning rörande vår HVB verksamhet, och hur klienter svarar på hur dom upplever vårt HVB i Laholm.

Kontakta oss om du skulle vilja se mer information rörande denna undersökning.

Klientundersökning HVB 2020 total nöjdhet i procent

HVB Klientundersökning April 2020 detalj.