010-498 47 00

På regeringens hemsida kan man läsa om lagrådsremissen som föreslår en ny placeringsform i socialtjänstlagen för unga i åldern 16-20 år. Det nya förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2016:

Läs mer här:

Regeringens hemsida