010-498 47 00

En omfattande renovering av fastigheten har påbörjats samt utbyggnad av vår träningsanläggning och friskvårdsavdelning.