010-498 47 00

Från IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) hemsida skriver de följande:

Riksdagen förväntas fatta beslut om stödboenden

Det är för tidigt att ansöka om tillstånd för att bedriva stödboende. Den föreslagna lagändringen har ännu inte trätt i kraft.

 

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss om en ny placeringsform för barn och unga i åldern 16–20 år – stödboende, och de föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2016. Men det är Riksdagen som fattar beslut om lagförslaget.

 

Tillståndsavdelningen får för närvarande många frågor om vilka krav som kommer att ställas på stödboenden. IVO hänvisar till Regeringens webbplats för att läsa mer om förslaget.