010-498 47 00
Vi har i september 2017 utökat vår personalgrupp och tillsatt en enhetschef för stödboendet, Therese Ernisa.

Med tillsättandet av enhetschef i vårt stödboende kvalitetssäkrar vi verksamheten ytterligare, då Therese har lång erfarenhet som vuxenhandläggare inom socialtjänsten. Läs mer om Therese och vår personal här.