010-498 47 00
Vi har i juli 2017 utökat vår personalgrupp med en familjehemskonsulent/boendestödjare, Jennie Bogren Ström.

Vi strävar konstant efter att erbjuda våra remittenter högsta kvalitet, oberoende av vilken insats vi erbjuder. Med utökandet av konsulent/boendestödjare kan ex vi erbjuda familjehemmen tätare handledning och kontakt. Med utökandet av boendestödjare har vi fler matchningsalternativ gällande behov hos klienten och boendestödjares kompetens och erfarenheter. Läs mer om Jennie och vår personal här.