010-498 47 00

Socialstyrelsen har skickat ut en remiss med förslag på en ny HVB-föreskrift, där större fokus läggs på kvalitet och säkerhet.

Socialstyrelsen vill upprätta krav för säkerhet på HVB-hem samt tydligare fokus på enskilda behov. På så sätt ska man komma tillrätta med brister som hittills har uppdagats vid tillsyn. Det ska hos vårdgivaren exempelvis finnas tydliga rutiner för bedömning kring att verksamheten har personal och arbetssätt som matchar klientens vårdbehov. Tanken är även att skapa utrymme för mer behovsanpassade och flexibla lösningar. Ett sådant exempel är den nya placeringsformen stödboende för åldersgruppen 16-20 år.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida …