010-498 47 00

Samtidigt som det finns en stor brist på familjehem så ökar behovet. Den stora ökningen av ensamkommande barn gör att behovet av familjehem blir allt större, skriver debattören (socionom och författare) Soleyman Ghasemiani i Aftonbladet.

Läs artikeln här