010-498 47 00

Migrationsverket signalerar att ökningen av ensamkommande kräver ett större ansvar och ett bättre samarbete mellan alla berörda aktörer. År 2006 räknade man med att ta emot ca 400 ensamkommande per år. Den siffran är nu uppe i en prognos att ta emot ca 12000 ensamkommande under 2015.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida