010-498 47 00

Om Lejongårdar

Vi som arbetar i verksamheten Lejongårdar AB:s olika avdelningar tror på vår vision, att vi med vår utbildning och erfarenhet kan ge människor i socialt utsatta situationer bättre levnadsvillkor. Vi siktar på att ge dem vi möter de bästa förutsättningarna att kunna leva ett självständigt och fullvärdigt liv.

Vi lägger stor vikt vid det psykosociala samtalet, eftersom vi vet att en ökad förståelse för och närvaro till våra vårdtagare skapar tillitsfulla och trygga relationer. Vi vill helt enkelt ge stöd utöver det vanliga till dem vi möter. Vidare bistår vi även med praktisk assistans av hög kvalitet. Vi arbetar nära våra vårdtagare med målet att varje person vi möter ska lämna vår omsorg med en bättre livskvalitet och bättre levnadsvillkor än vad de tidigare hade.

Lejongårdar AB är en verksamhet med arbetsglädje, stolthet och en mängd olika idéer och nytänkande.

Erfarenheten av socialt arbete inom myndighetsutövning, behandlingsarbete, boendestöd, integrationsarbete, social problematik samt arbete utifrån kognitiva metoder gör att personalen är väl insatt i hur man på bästa sätt kan möta de behov som uppstår.

Vi vill ge det bästa stödet, eftersom vi är engagerade i det vi gör. Vi anser därför att vi kan arbeta med ett stort hjärta.

Vi ger det bästa stödet, eftersom vi är helhjärtat engagerade i våra uppdrag.

Vårt fokus ligger på att skapa tillitsfulla relationer med de som får vårt stöd. Detta för att de ska känna sig trygga och kunna leva ett fullvärdigt liv.

Vi fokuserar på att skapa tillitsfulla relationer med de som bor hos oss, som en del i individens strävan mot självständighet.

 Eftersom verksamheten är privat så kan vi utforma verksamheten utifrån vår egen vision och det arbetssätt som vi tror på. Det gör det enklare att följa de behov av socialt stöd som finns och samtidigt blir det smidigare att kunna anpassa verksamheten efter förändrade behov.

Fördelen med att Lejongårdar är en privat verksamhet, är att vi snabbt kan ställa om insatserna som erbjuds enligt klienter och uppdragsgivares förändrade behov.

Vi vill erbjuda bästa tänkbara stöd åt varje person som möter oss och vi vill ge stöd hela vägen.