010-498 47 00

På vårt HVB-hem Lejongårdar har vi valt att komplettera personalens behandlingskompetens med modellen CRA (Community Reinforcement Approach < < extern länk till mer information om CRA på SIS hemsida).

De huvudsakliga strategierna i CRA är självkontrollträning, problemlösningsfärdigheter, kommunikationsträning, särskilt ”tacka-nej-färdigheter” och återfallsprevention.

Som en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika bygger CRA på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi.

Metoden används i det dagliga behandlingsarbetet med klienterna.