010-498 47 00

Lejongårdar Personal

Caroliina Hejdenberg Lind

Affärsområdeschef

Caroliina är utbildad Socionom och har arbetat inom vård och omsorgsbranschen sedan 2005.

Tidigare tjänster som Caroliina haft inkluderar bland annat Behandlingsassistent på Villa Mea HVB (Baggium) för flickor, Socialsekreterare, Föreståndare för Villa Svanholmen HVB i Osby (Baggium), Verksamhetsutvecklare för Baggium (nu del av Humana individ och familj), Regionchef för LSS, Humana Omsorg, Försäljningschef för affärsområdet Humana individ och familj, och Verksamhetschef för funktionsnedsättning stöd och service i Hässleholms kommun.

HVB & Familjehem:

Joachim Sturup

Behandlingsansvarig HVB

Joachim Sturup är utbildad diplomerad kognitiv samtalsterapeut på Steg 1 nivå, en treårig utbildning med specialinriktning på alkohol och droger.

Han har sedan juni 2010 kontinuerligt bedrivit terapi, både individuellt och i grupp både med och utan beroendeproblematik.

Förutom sin treåriga utbildning har Joachim även kompletterat med MI grundkurs samt utbildningar Sorgbearbetning och Prime for Life, ett riskreduceringsprogram. Joachim har också utbildning i NADA och har praktiserat detta i många år. Han har även gått Relation för Metod, en utbildning med anknytning som fokus i Ersta-Sköndal på 15 högskolepoång.

Joachim har arbetat 10 år som alkohol och drogterapeut på Nämndemansgården i Blentarp. Där han har arbetat i grundbehandlingen, fördjupade behandlingen med utsluss och öppenvården samt efterbehandling.

Sturup tycker om utmaningar, nya erfarenheter och han trivs med att arbeta med vuxna och ungdomar som har det tufft i livet. Han har varit intresserad att arbeta med människor oavsett om det varit inom idrott eller som ett stöd i livet.

Innan det finns . bild

Erika Kannenberg

Biträdande Enhetschef HVB

Erika har tidigare arbetat inom kundservice och är utbildad Socialpedagog. Hon har kunskaper och erfarenhet inom drog-, alkohol- och spelmissbruk, stödinriktad verksamhet, socialpedagogik samt behandlingsformer som DBT, MI, ÅP, KBT, spelbehandling med mera.

Erika har tidigare arbetat på HVB för ungdomar med instabil personlighetsstörning i kombination med självskadebeteende och missbruk samt inom socialpsykiatrins öppna verksamhet.

På fritiden prioriterar Erika umgänge med familj och vänner – ”..fyller mitt liv med glädje. Min hund och att vara ute i naturen och vid vatten skapar harmoni inom mig”.

Anita Foldén

Behandlingsassistent, HVB

Anita Foldén är utbildad behandlingsassistent och har arbetat inom socialt arbete sedan 2005.

Hon har arbetat som behandlingsassistent på Lejongårdar Lejongårdar sedan 2012 och är klientansvarig.

Anita har tidigare arbetserfarenhet inom kriminalvården som kontaktperson på kriminalvårdsanstalt. Hon är vidareutbildad inom MI, återfallsprevention/väckarklockan och handledarutbildning med inriktning att leda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt grundkurs inom KBT. Anita är även utbildad i enstaka kurser som journalföring, våld i nära relationer, motivation och kommunikation vid neuropsykiatriska funktionshinder.

Noname innan bild finns

Lisse Rejdvik-Jacobsen

Leg. Sjuksköterska

Informationen uppdateras…

Stödboende:

Therese Ernisa

Verksamhetschef HVB & Stödboende

Therese Ernisa är utbildad socialpedagog och har varit verksam inom socialt arbete sedan 2001.

Med sin långa erfarenhet som socialsekreterare med inriktning vuxna med missbruksproblematik har hon införskaffat en gedigen kunskap om LVM vård (Lagen om vård av missbrukare). Tidigare har Therese också arbetat som frivårdsinspektör på kriminalvården, på behandlingshem med KBT inriktning, och varit involverad som samordnare i POSOM (psykosocialt omhändertagande och socialt krisstöd) i Helsingborg,

Hon är också utbildad Nätverksledare samt certifierad i KBT, ASI (Addiction Severity Index), Väckarklockan (återfallsprevention), och MI (Motiverande Samtal).

Tel.: 010 – 498 47 02  E-post: therese.ernisa@lejongardar.se

Julia Börjesson, Socionom

Julia Börjesson

Enhetschef HVB & Stödboende

Julia Börjesson är utbildad socionom och har bl.a. arbetat med behandling på HVB-hem och med stödboende för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik.

Hon har tidigare också arbetat som gruppchef både på Stödboende och på HVB-hem.

Julia har en Socionomexamen med Socialt arbete med missbruks- och beroendeproblem, 15 HP.

Elisabeth Andersen

Kurator LARO Lejon

Elisabeth Andersen är utbildad och auktoriserad socionom, och har erfarenhet inom socialt arbete sedan år 2000.

Hon har tidigare bl.a. arbetat med HIV- positiva kvinnor i Kenya, och med utrednings och uppföljningsarbete inom socialtjänsten i åldern 0-21 inom kommunal verksamhet i Sverige och Norge, och även med öppenvårdsinsatser i Bergsjön- Göteborg. Elisabeth har också arbetat som behandlingsassistent på SIS-institution, och har också varit miljöarbetare på skola i Norge samt skolkurator inom Ängelholms kommun.

Elisabeth har vidareutbildning inom psykologi, KBT utbildning, MI- motiverade samtal, BBIC (barnets behov i centrum) och grupputbildning inom DISA och Bella.

Elisabeth har gått utbildning i Kälvestensmetoden samt Handledning med inriktning på familjehem, 15 högskolepoäng. Hon har också gått återfallsprevention samt socialt arbete med missbruks och beroendeproblematik på Lunds universitet, 15 HP.

Frida Engman

Boendekonsulent / Socionom

Frida Engman är utbildad socionom och har varit verksam inom socialt arbete sedan 2004.

Hon har arbetat många år som socialsekreterare för vuxna i Ängelholms kommun. Där arbetade hon även som stödgruppsledare för CAP-barngrupper som riktade sig till barn som växt upp med missbruk, våld eller psykisk sjukdom.

Frida har vidareutbildning inom MI (motiverande samtal), 12-stegs modellen samt ACT. Frida har även stor erfarenhet av att arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån social problematik då hon arbetat både som skolkurator på centrala elevhälsan i Bjuvs kommun samt som social rådgivare på Familjecentral i Ängelholm.

Elisabeth Janbo

Boendestödjare /Behandlingspedagog

Elisabeth är utbildad som behandlingspedagog och har varit verksam inom socialt arbete sedan 2004, och har lång erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationer.

Hon började arbeta med ungdomar i åldrarna 16-20 på HVB Hercules, därefter arbetade hon med kvinnor i boende/behandling. Elisabeth har arbetat som stödperson i olika former – team till vuxna i missbruksproblematik i socialtjänsten, utsluss till träningslägenheter, bostadssociala och hyresgarantilägenheter i socialtjänsten, och bostad först i Socialtjänsten.

Elisabeth är certifierad i KBT, ASI, Väckarklockan, MI och NADA- utbildning via Kajsa Landgren.

Kristian Landgren

Ansvarig Sysselsättning

Kristian Landgren har erfarenhet av socialt arbete och ger stöd till våra klienter samt till upprätthållandet av alla våra boenden.

Han är utbildad i CRA, MI, Mindfulness, samt Yoga och Meditation och har tidigare bl.a. arbetat som Processtekniker. 

%

Övrig kompetens inom Lejongårdar AB

  • Tolk och religion & kulturkompetens via konsult.
  • Lärare med kulturkompetens via konsult.

Vanligtvis sker studie- och yrkesvägledning genom upprättade kontakter med myndigheter och/eller det privata näringslivet.