010-498 47 00

Lejongårdar Personal

Camilla Lundqvist

Verksamhetschef

Camilla Lundqvist är utbildad socionom och har erfarenhet av socialt arbete sedan 2007.

Hon har bla arbetat inom kommunal öppenvård som ungdomsbehandlare, ungdomssekreterare, verkställare och uppföljare av institutionsplaceringar, med myndighetsutövning som utredare inom barnavård, barnsekreterare för familjehemsplacerade barn och unga samt som familjerättssekreterare.

Camilla är vidareutbildad i Nya Kälvestens-metoden, genomgått grundkurs i Samarbetssamtal, Lösningsfokuserat Arbetssätt, BBIC, RePulse och KSL – Kriminalitet Som Livsstil.

Tel: 010 – 498 47 09    E-post: camilla.lundqvist@lejongardar.se

Innan det finns . bild

Veronika Sjöholm

Ekonomichef

Information updateras…

Therese Ernisa

Enhetschef Stödboende

Therese Ernisa är utbildad socialpedagog och har varit verksam inom socialt arbete sedan 2001.

Med sin långa erfarenhet som socialsekreterare med inriktning vuxna med missbruksproblematik har hon införskaffat en gedigen kunskap om LVM vård (Lagen om vård av missbrukare). Tidigare har Therese också arbetat som frivårdsinspektör på kriminalvården, på behandlingshem med KBT inriktning, och varit involverad som samordnare i POSOM (psykosocialt omhändertagande och socialt krisstöd) i Helsingborg,

Hon är också utbildad Nätverksledare samt certifierad i KBT, ASI (Addiction Severity Index), Väckarklockan (återfallsprevention), och MI (Motiverande Samtal).

Joachim Sturup

Enhetschef HVB

Joachim Sturup är utbildad diplomerad kognitiv samtalsterapeut på Steg 1 nivå, en treårig utbildning med specialinriktning på alkohol och droger.

Han har sedan juni 2010 kontinuerligt bedrivit terapi, både individuellt och i grupp både med och utan beroendeproblematik.

Förutom sin treåriga utbildning har Joachim även kompletterat med MI grundkurs samt utbildningar Sorgbearbetning och Prime for Life, ett riskreduceringsprogram. Joachim har också utbildning i NADA och har praktiserat detta i många år. Han har även gått Relation för Metod, en utbildning med anknytning som fokus i Ersta-Sköndal på 15 högskolepoång.

Joachim har arbetat 10 år som alkohol och drogterapeut på Nämndemansgården i Blentarp. Där han har arbetat i grundbehandlingen, fördjupade behandlingen med utsluss och öppenvården samt efterbehandling.

Sturup tycker om utmaningar, nya erfarenheter och han trivs med att arbeta med vuxna och ungdomar som har det tufft i livet. Han har varit intresserad att arbeta med människor oavsett om det varit inom idrott eller som ett stöd i livet.

Stödboende & Familjehem:

Elisabeth Andersen

Familjehemskonsulent

Elisabeth Andersen är utbildad och auktoriserad socionom, och har erfarenhet inom socialt arbete sedan år 2000.

Hon har tidigare bl.a. arbetat med HIV- positiva kvinnor i Kenya, och med utrednings och uppföljningsarbete inom socialtjänsten i åldern 0-21 inom kommunal verksamhet i Sverige och Norge, och även med öppenvårdsinsatser i Bergsjön- Göteborg. Elisabeth har också arbetat som behandlingsassistent på SIS-institution, och har också varit miljöarbetare på skola i Norge samt skolkurator inom Ängelholms kommun.

Elisabeth har vidareutbildning inom psykologi, KBT utbildning, MI- motiverade samtal, BBIC (barnets behov i centrum) och grupputbildning inom DISA och Bella.

Elisabeth har gått utbildning i Kälvestensmetoden samt Handledning med inriktning på familjehem, 15 högskolepoäng. Hon har också gått återfallsprevention samt socialt arbete med missbruks och beroendeproblematik på Lunds universitet, 15 HP.

Anna Wallin

Familjehemskonsulent

Anna Wallin är utbildad och auktoriserad socionom, och har erfarenhet inom socialt arbete sedan 2001.

Hon har bland annat arbetat med utredningar på ungdomar på Irland, utredningar på barn inom socialtjänsten i Helsingborg och Malmö, anknytnings- och samspelsbedömningar, på socialjouren, som arbetsledare inom boende för ensamkommande ungdomar och som sektionschef på socialförvaltningen med inriktning på barn.

Anna har vidareutbildning inom sociologi, psykologi, anknytningsteori, utredningsarbete inom den sociala barnavården, Attachment Style Interview, MI-motiverande intervju, BBIC, Arbetsledning 7,5 hp samt gått ledarskapsutbildning och Återfallsprevention tvådagars utbildning genom kommunförbundet. Anna har också en Trauma och Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) fyradagars utbildning genom Sverigehälsan. 

Anna Malmberg

Boendestödjare

Anna Malmberg är utbildad socionom och har erfarenhet av socialt arbete sedan 1998.

Hon har bl.a. arbetat som familjehemsekreterare inom socialtjänsten, kurator på ungdomsmottagning samt grund-och gymnasieskola samt med fält-och behandlingsarbete riktat mot ungdomar.

Under flera år har Anna varit engagerad som stödperson till personer som vårdas enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård).

Anna är utbildad processledare och har även vidareutbildat sig inom bl.a. MI, RePulse, Sexologi 30 p, Kultursociologi 7,5 p och Mindfulness 7,5 p samt CRA och återfallsprevention.

Kristian Landgren

Boendestödjare

Kristian Landgren har erfarenhet av socialt arbete och ger stöd till våra klienter samt till upprätthållandet av alla våra boenden.

Han är utbildad i CRA, MI, Mindfulness, samt Yoga och Meditation och har tidigare bl.a. arbetat som Processtekniker.

 

HVB:

Anita Foldén

Behandlingsassistent, Klientansvarig, HVB

Anita Foldén är utbildad behandlingsassistent och har arbetat inom socialt arbete sedan 2005.

Hon har arbetat som behandlingsassistent på Lejongårdar Lejongårdar sedan 2012 och är klientansvarig.

Anita har tidigare arbetserfarenhet inom kriminalvården som kontaktperson på kriminalvårdsanstalt. Hon är vidareutbildad inom MI, återfallsprevention/väckarklockan och handledarutbildning med inriktning att leda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt grundkurs inom KBT. Anita är även utbildad i enstaka kurser som journalföring, våld i nära relationer, motivation och kommunikation vid neuropsykiatriska funktionshinder.

Jan-Åge Ellingsen

Gruppledare, HVB Lejongårdar

Jan-Åge Ellingsen är en engagerad person som drivs av ett starkt samhällsengagemang. Han har i många år jobbat med att hjälpa individer med missbruk att bli en del av samhället. Han är en riktig entreprenör som gillar att skapa möjligheter både som företagare och som coach åt individer som behöver stöd ut på arbetsmarknaden.

2012 grundade han Concept Delectus som är en förening där människor kan få hjälp med att leva ett hederligt och drogfritt liv. Föreningens mål är att stötta individer till självförsörjande medborgare med eget arbete och delaktighet i samhället.

Jan-Åge har även arbetat med många kommuners öppenvårdsprogram både som föreläsare och resursperson. Han har även jobbat som studiecirkelsledare inom missbruk och beroende och har bred erfarenhet av att motivera och stärka människor i svåra situationer.

Jan-Åge är bland annat utbildad i Förstärkt Föräldraskap ur ett Barnperspektiv, KBT- orienteringsutbildning inom missbruk och beroende, MI (Motiverande samtal), certifierad utbildare i brukarstyrda brukarrevisioner, samt certifierad CRA (Community Reinforcement Approach).

Han har varit aktiv i brukarrådet i många år och därigenom genomfört flertalet revisioner på HVB och i öppenvården.

Förutom det starka samhällsengagemanget så älskar Ellingsen blues/rock och har i flera år varit arrangör på olika musik klubbar.

Edita Rydén

Behandlingsassistent

Edita Söderberg har examen i socialt arbete från Lunds Universitet med inriktning missbruk och beroendeproblematik och har erfarenhet inom socialt arbete sedan 2011. Hon har en barnskötarutbildning och är även utbildad i MI.

Edita har tidigare arbetat inom föreningslivet som motivatör samt stödperson, och har också arbetat på HVB för ungdomar med neuropsykiatrisk problematik i kombination med missbruk.

Söderberg besitter inte bara teoretisk kunskap utan har även en stor reell kompetens och hon är engagerad, positiv och driven. Editas  stora intresse, när hon inte arbetar, är att köra motorcykel.

Joachim Rydén

Behandlingsassistent

Joachim har läst socialpedagogsutbildningen med kbt intiktning.

Tidigare i livet har han jobbat bland annat som väktare (hundförare) och inom industri. Med stor insikt och kompetens kring missbruk och kriminalitet vill han hjälpa människor som befinner sig i en sådan situation.

Joachims intressen är att köra motorcykel samt umgås med familjen.

Tommy Persson

Ansvarig, Kriminalitet Behandling & Förändringsarbete

Tommy Persson är utbildad inom Kriminalitet som Livstil 2001 med en påbyggnadskurs 2003 samt med ytterligare uppdatering av hela programmet 2014 hos Gunnar Bergström i Stockholm.

Under 2002 till 2005 ansvarade Tommy för behandling med hjälp av Kriminalitet som Livstil -programmet på Fosie Anstalten i Malmö. Han var också med och startade upp föreningen Kris i Malmö 1999 och var sedan verksamhetsansvarig för Kris Malmö mellan år 2000 till september 2015.

Vuokko Välimäki

Sjuksköterska

Vuokko har lång erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska. Hon har arbetat flera år inom psykiatrin och har specialistutbildning inom demensvård.

Tidigare har hon arbetat både inom de kommunala verksamheterna och på landstinget. Vuokko har jobbat på Lejongårdar som sjuksköterska i 7 år.

Vuokko har ett brinnande intresse för camping, friluftsliv och en passion för sina hundar.

%

Övrig kompetens inom Lejongårdar

Språk- och kulturkompetens finns knutet till Lejongårdar AB (“Lejongårdar”).

Vid behov konsulteras såväl tolk som religion- eller kulturkompetens.

Lejongårdar knyter även till sig lärare med kulturkompetens som konsult för särskilda uppdrag.

Vanligtvis sker dock studie- och yrkesvägledningen genom upprättade kontakter med myndigheter och/eller det privata näringslivet.

Stolta Sponsorer SRK

Vi sponsrar och stödjer Röda Korsets mycket viktiga arbete.

Vid behov bistår Lejongårdar AB med att upprätta kontakt.