010-498 47 00

Camilla Lundqvist

Verksamhetschef

Camilla Lundqvist är utbildad socionom och har erfarenhet av socialt arbete sedan 2007.

Hon har bla arbetat inom kommunal öppenvård som ungdomsbehandlare, ungdomssekreterare, verkställare och uppföljare av institutionsplaceringar, med myndighetsutövning som utredare inom barnavård, barnsekreterare för familjehemsplacerade barn och unga samt som familjerättssekreterare.

Camilla är vidareutbildad i Nya Kälvestens-metoden, genomgått grundkurs i Samarbetssamtal, Lösningsfokuserat Arbetssätt, BBIC, RePulse och KSL – Kriminalitet Som Livsstil.

Tel: 010 – 498 47 09    E-post: camilla.lundqvist@lejongardar.se

Therese Ernisa

Enhetschef Stödboende

Therese Ernisa är utbildad socialpedagog och har varit verksam inom socialt arbete sedan 2001.

Med sin långa erfarenhet som socialsekreterare med inriktning vuxna med missbruksproblematik har hon införskaffat en gedigen kunskap om LVM vård (Lagen om vård av missbrukare). Tidigare har Therese också arbetat som frivårdsinspektör på kriminalvården, på behandlingshem med KBT inriktning, och varit involverad som samordnare i POSOM (psykosocialt omhändertagande och socialt krisstöd) i Helsingborg,

Hon är också utbildad Nätverksledare samt certifierad i KBT, ASI (Addiction Severity Index), Väckarklockan (återfallsprevention), och MI (Motiverande Samtal).

David Sjöberg

Boendestödjare

David Sjöberg är utbildad behandlingsassistent och sedan 2006 har han arbetat som behandlingsassistent och eftervårdsledare på ett privat tolvstegsbehandlingshem, med undantag för ett uppehåll på ca tre år där han utbildade sig till och arbetade en kort tid som trädgårdsmästare.

Vidare har David utbildning i ASI där han har genomfört en rad intervjuer. För närvarande genomgår han en utbildning i “non-dual theraphy” som beräknas pågå i ett och ett halvt år. David har tidigare studerat religionsvetenskap på Lunds Universitet samt har arbetslivserfarenhet som personlig assistent.

Souad Sabbar

Boendestödjare och Språkkompetens

Souad Sabbar arbetar hos Lejongårdar som arabisktalande språk- och kulturkompetens samt som boendestödjare.

Hon har tidigare bott i Marocko och även tidigare i Frankrike där hon har universitetsstudier i engelsk litteratur. I Sverige har hon varit egenföretagare samt utbildat sig inom både handel och vård- och omsorg. Souad har arbetat med hemservice och hemtjänst inom äldreomsorgen.

Anna Malmberg

Boendestödjare

Anna Malmberg är utbildad socionom och har erfarenhet av socialt arbete sedan 1998.

Hon har bl.a. arbetat som familjehemsekreterare inom socialtjänsten, kurator på ungdomsmottagning samt grund-och gymnasieskola samt med fält-och behandlingsarbete riktat mot ungdomar.

Under flera år har Anna varit engagerad som stödperson till personer som vårdas enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård).

Anna är utbildad processledare och har även vidareutbildat sig inom bl.a. MI, RePulse, Sexologi 30 p, Kultursociologi 7,5 p och Mindfulness 7,5 p.

Elisabeth Andersen

Familjehemskonsulent

Elisabeth Andersen är utbildad och auktoriserad socionom, och har erfarenhet inom socialt arbete sedan år 2000.

Hon har bl.a. arbetetat med HIV- positiva kvinnor i Kenya, myndighetsutövning inom kommunal verksamhet i Sverige och Norge, arbete med öppenvårdsinsatser i Bergsjön- Göteborg, behandlingsassistent på SIS- institution, miljöarbetare på skola i Norge samt skolkurator inom Ängelholms kommun.

Elisabeth har vidareutbildning inom psykologi, KBT utbildning, MI- motiverade samtal, BBIC (barnets behov i centrum) och grupputbildning inom DISA och Bella.

Elisabeth har även gått utbildning i Kälvestensmetoden samt Handledning med inriktning på familjehem, 15 högskolepoäng.

Anna Wallin

Familjehemskonsulent

Anna Wallin är utbildad och auktoriserad socionom, och har erfarenhet inom socialt arbete sedan 2001.

Hon har bland annat arbetat med utredningar på ungdomar på Irland, utredningar på barn inom socialtjänsten i Helsingborg och Malmö, anknytnings- och samspelsbedömningar, på socialjouren, som arbetsledare inom boende för ensamkommande ungdomar och som sektionschef på socialförvaltningen med inriktning på barn.

Anna har vidareutbildning inom sociologi, psykologi, anknytningsteori, utredningsarbete inom den sociala barnavården, Attachment Style Interview, MI-motiverande intervju, BBIC, Arbetsledning 7,5 hp samt gått ledarskapsutbildning.

Joachim Sturup

Enhetschef HVB

Jocke är utbildad diplomerad kognitiv samtalsterapeut på Steg 1 nivå, en treårig utbildning i Stockholm, med specialinriktning på alkohol och droger.

Han har sedan Juni 2010 kontinuerligt bedrivit terapi, både individuellt och i grupp både med och utan beroendeproblematik.

Förutom sin treåriga utbildning har han även kompletterat med MI grundkurs samt utbildningar Sorgbearbetning och Prime for Life, ett riskreduceringsprogram. Joachim har också utbildning i NADA och har praktiserat detta i många år. Han har även gått Relation för Metod, en utbildning med anknytning som fokus i Ersta-Sköndal på 15 högskolepoång.

Joachim har arbetat 10 år som alkohol och drogterapeut på Nämndemansgården i Blentarp. Där han har arbetat i grundbehandlingen, fördjupade behandlingen med utsluss och öppenvården samt efterbehandling.

Herr Sturup tycker om utmaningar, nya erfarenheter och han trivs med att arbeta med vuxna och ungdomar som har det tufft i livet. Han har varit intresserad att arbeta med människor oavsett om det varit inom idrott eller som ett stöd i livet.

Anita Folden

Behandlingsassistent, Klientansvarig, HVB

Anita Folden är utbildad behandlingsassistent och har arbetat inom socialt arbete sedan 2005.

Hon har arbetat som behandlingsassistent på Lejongårdar Lejongårdar sedan 2012 och är klientansvarig.

Hon har tidigare arbetserfarenhet inom kriminalvården som kontaktperson på kriminalvårdsanstalt. Anita är vidareutbildad inom MI, återfallsprevention/väckarklockan och handledarutbildning med inriktning att leda familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt grundkurs inom KBT. Även utbildad i enstaka kurser som journalföring, våld i nära relationer, motivation och kommunikation vid neuropsykiatriska funktionshinder.

Språkkompetens: Svenska – Engelska – Norska

Jan-Åge Ellingsen

Gruppledare, HVB Lejongårdar

Jan-Åge Ellingsen är en engagerad person som drivs av ett starkt samhällsengagemang. Han har i många år jobbat med att hjälpa individer med missbruk att bli en del av samhället. Han är en riktig entreprenör som gillar att skapa möjligheter både som företagare och som coach åt individer som behöver stöd ut på arbetsmarknaden.

2012 grundade han Concept Delectus som är en förening där människor kan få hjälp med att leva ett hederligt och drogfritt liv. Föreningens mål är att stötta individer till självförsörjande medborgare med eget arbete och delaktighet i samhället.

Jan-Åge har även arbetat med många kommuners öppenvårdsprogram både som föreläsare och resursperson. Han har även jobbat som studiecirkelsledare inom missbruk och beroende och har bred erfarenhet av att motivera och stärka människor i svåra situationer.

Jan-Åge är bland annat utbildad i Förstärkt Föräldraskap ur ett Barnperspektiv, KBT- orienteringsutbildning inom missbruk och beroende, MI (Motiverande samtal), certifierad utbildare i brukarstyrda brukarrevisioner, samt certifierad CRA (Community Reinforcement Approach).

Han har varit aktiv i brukarrådet i många år och därigenom genomfört flertalet revisioner på HVB och i öppenvården.

Förutom det starka samhällsengagemanget så älskar Herr Ellingsen blues/rock och har i flera år varit arrangör på olika musik klubbar.

Edita Söderberg

Behandlingsassistent

Edita Söderberg har examen i socialt arbete från Lunds Universitet med inriktning missbruk och beroendeproblematik och har erfarenhet inom socialt arbete sedan 2011. Hon har en barnskötarutbildning och är även utbildad i MI.

Edita har tidigare arbetat inom föreningslivet som motivatör samt stödperson, och har också arbetat på HVB för ungdomar med neuropsykiatrisk problematik i kombination med missbruk.

Söderberg besitter inte bara teoretisk kunskap utan har även en stor reell kompetens och hon är engagerad, positiv och driven. Editas  stora intresse, när hon inte arbetar, är att köra motorcykel.

Lotta Wikén

Behandlingsassistent

Lotta är utbildad socionom och har arbetat inom socialtjänsten från 2010.

Hon har tidigare arbetserfarenhet inom socialtjänsten där hon arbetat med ekonomiskt bistånd mot gruppen missbruk och psykisk ohälsa. Under 2018 har Lotta även arbetat som Familjehemskonsulent. Lotta är vidareutbildad inom MI och lösningsfokuserat arbetssätt samt gått utbildning i Riskbruk, missbruk och beroende både bas och fördjupningskurs. Hon har även en föräldrautbildning via BUP inom autism spektra.

”Med ett stort engagemang och mycket humor så ger jag aldrig upp” -Lotta

Joakim Rydén

Behandlingsassistent

Joakim läser andra året på socialpedagogsutbildningen med kbt inriktning. Tidigare i livet har han jobbat bland annat som väktare (hundförare) och har även jobbat inom industri.

Joakim har stor kompetens kring missbruk och kriminalitet och har ett stort driv att hjälpa andra människor som befinner sig i en sådan situation.

Han har en positiv och ärlig attityd!

Joakims intressen när han inte läser eller jobbar är att köra motorcykel samt umgås med sin familj.

Tommy Persson

Ansvarig Kriminalitet Behandling & Förändringsarbete

Tommy Persson är utbildad inom Kriminalitet som Livstil 2001 med en påbyggnadskurs 2003 samt med ytterligare uppdatering av hela programmet 2014 hos Gunnar Bergström i Stockholm.

Under 2002 till 2005 ansvarade Tommy för behandling med hjälp av Kriminalitet som Livstil -programmet på Fosie Anstalten i Malmö. Han var också med och startade upp föreningen Kris i Malmö 1999 och var sedan verksamhetsansvarig för Kris Malmö mellan år 2000 till september 2015.

Vuokko Välimäki

Sjuksköterska

Vuokko har lång erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska. Hon har arbetat flera år inom psykiatrin och har specialistutbildning inom demensvård.

Tidigare har hon arbetat både inom de kommunala verksamheterna och på landstinget. Vuokko har jobbat på Lejongårdar som sjuksköterska i 7 år.

Vuokko har ett brinnande intresse för camping, friluftsliv och en passion för sina hundar.

Språkkompetens: Finska och Svenska

%

Övrig kompetens inom Lejongårdar

Språk- och Kulturkompetens

Språk- och kulturkompetens finns knutet till Lejongårdar AB (“Lejongårdar”).

Vid behov konsulteras såväl tolk som religion- eller kulturkompetens.

Läkar- och Psykologkonsulter

Lejongårdar knyter även till sig lärare med kulturkompetens som konsult för särskilda uppdrag.

Vanligtvis sker dock studie- och yrkesvägledningen genom upprättade kontakter med myndigheter och/eller det privata näringslivet.

Stolta Sponsorer SRK

Vi sponsrar och stödjer Röda Korsets mycket viktiga arbete.

Vid behov bistår Lejongårdar AB med att upprätta kontakt.