010-498 47 00

IVO har gjort bedömningen att Lejongårdar har förutsättningar för att bedriva stödboendeverksamhet där vi nu kan ta emot personer 16-21 år.