010-498 47 00

För att verksamheten ska kunna växa och blomstra, behöver förändringar ske.

Från och med 1/1- 2021 tar Therese Ernisa över rodret som verksamhetschef för Stödboendeverksamheten, och Julia Börjesson går in som enhetschef.

Camilla Lundqvist är fortsatt verksamhetschef för HVB och Familjehemsenheten.

Vi är också stolta och glada över att vi under 2020 har:

  • utökat fastighetsägar-banken för vårt lägenhetsbestånd i stödboende
  • nystart av vår familjehemsenhet med flertalet bra familjehem till våra klienter
  • utökat vårt HVB till 12 platser