010-498 47 00

Camilla Friberg OhlssonLejongårdar utökar med ytterligare personal och har anställt Camilla Friberg-Ohlsson som familjehemskonsulent. Vi önskar dig välkommen och hoppas att du kommer trivas hos oss.

Camilla Friberg Ohlsson är utbildad socionom och har erfarenhet av socialt arbete sedan 2007. Hon har bla arbetat inom kommunal öppenvård som ungdomsbehandlare, ungdomssekreterare, verkställare och uppföljare av institutionsplaceringar, med myndighetsutövning som utredare inom barnavård, barnsekreterare för familjehemsplacerade barn och unga samt som familjerättssekreterare.

Camilla är vidareutbildad i Nya Kälvestens-metoden, genomgått grundkurs i samarbetssamtal, Lösningsfokuserat arbetssätt, BBIC, RePulse och KSL-Kriminalitet som livsstil.