010-498 47 00

Vi välkomnar Tommy Persson till Lejongårdar!

Tommy kommer att ansvara för vår kommande implementering av kriminalitetsprogrammet på Lejongårdar.