010-498 47 00

Lejongårdar Värdegrund

Vår värdegrund innehåller ett antal grundvärden, en vision och vissa handlingsprinciper som ska fungera normerande.

Våra grundvärden är respekt, välbefinnande och professionalitet och vår ambition är att göra det möjligt för våra boende/klienter att uppleva välbefinnande, meningsfullhet, och trygghet i tillvaron.

Vi vill skapa förutsättningar för alla att få sina behov och önskemål uppfyllda och vi ska så långt som möjligt slå vakt om de boendes/klienternas rätt att utforma sina liv såsom de själva önskar.

Syftet är att alla som arbetar på Lejongårdar skall leva upp till denna vision.