010-498 47 00

Vi presenterar stolt vår nya medarbetare Anna Wallin, som börjar hos oss 2018-02-22.

Hennes gedigna kunskap och långa erfarenhet av socialt arbete blir ett bra tillskott i våra enheter familjehem och stödboende.

Varmt välkommen!