010-498 47 00

Välkommen Anna Malmberg!

Från och med 2 maj får vi med oss Anna Malmberg som Boendestödjare och detta är vi jätteglada över! 

Anna Malmberg är utbildad socionom och har erfarenhet av socialt arbete sedan 1998.

Hon har bl.a. arbetat som familjehemsekreterare inom socialtjänsten, kurator på ungdomsmottagning samt grund-och gymnasieskola samt med fält-och behandlingsarbete riktat mot ungdomar.

Under flera år har Anna varit engagerad som stödperson till personer som vårdas enligt LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård).

Anna är utbildad processledare och har även vidareutbildat sig inom bl.a. MI, RePulse, Sexologi 30 p, Kultursociologi 7,5 p och Mindfulness 7,5 p.

Välkommen Anna!