010-498 47 00

Välkomna, Edita Rydén och Åsa Jonsson!

Dessa välutbildade och erfarna medarbetare ansluter sig till vår HVB-enhet och har redan startat sina anställningar hos oss.