010-498 47 00

Välkomna, Edita Söderberg och Åsa Jonsson!

Dessa välutbildade och erfarna medarbetare ansluter sig till vår HVB-enhet och har redan startat sina anställningar hos oss.