010-498 47 00

Våren 2017 presenterade IVO (tillsynsmyndigheten för kommuner och privata aktörer inom bland annat socialt arbete) ett krav på att privata verksamheter som bedriver förstärkt familjehemsvård ska bli tillståndspliktiga.

Detta är för att säkerställa bland annat att personal har adekvat utbildning, att kvaliteten på de familjehem som är anslutna till verksamheten är hög, och att familjehemmen får den fortbildning och stöd som behövs. Tillståndet visar också att verksamheten följer de riktlinjer och lagar som finns för uppdragsgivare och placerade individer ska känna sig trygga i vårt samarbete står för kvalitet.

Vi kan stolt meddela att Lejongårdar/Lejongårdar har godkänts av IVO i att bedriva konsulentstödd familjehemsvård, ett godkännande som visar på att vårt gemensamma (personals och familjehems) hårda arbete har lönat sig.