010-498 47 00

Lejongårdar HVB

HVB Lejongårdar är vår basenhet med 12 behandlingsplatser

Denna HVB-verksamhet är belägen i ett naturskönt område strax utanför Laholm. Vi har ramavtal med ett flertal kommuner och i vårdavgiften ingår ett brett utbud av professionella utredningar och insatser.

Klientundersökning

Har du fått en kod för att fylla i en Klientundersökning? Klicka här för att börja!

Lejongårdar HVB behandlingshem har en uppgift:

Att hjälpa dig, din klient eller dina nära och kära att bli kvitt sina problem med missbruk och/eller kriminalitet. Detta gör vi med kunskap, beprövad erfarenhet och en väldig hängivenhet inte bara till vår uppgift i allmänhet utan till våra klienter i synnerhet. Då vi har 12 behandlingsplatser på basenheten hinner vår personal lära känna varje klient som vistas här väl.

Målsättning

Lejongårdar HVB har som målsättning att förbereda och vägleda klienten till ett  liv fritt från missbruk, kriminellt beteende och en stabil tillvaro.  De områden som vi möter hos våra klienter är många gånger en kombination av nämnda bitar, där även psykisk ohälsa kan vara en faktor.

För att bemöta problematiken hos våra klienter är personalen utbildad i, CRA, Motiverande Intervjuteknik (MI), och är socionomer, socialpedagoger och drog- och alkoholterapeuter. Detta för att i enlighet med kunskap och beprövad erfarenhet och utifrån KBT verka för att lära klienterna att motivera sig själva utifrån deras individuella förutsättningar.

Vi erbjuder neuropsykiatriska utredningar, och eventuell tillsättning av medicin.

Lejongårdars uppdragsgivare är kommuner och kriminalvården.

Värdegrund
Vår värdegrund innehåller ett antal grundvärden, en vision och vissa handlingsprinciper som ska fungera normerande.

Våra grundvärden är respekt, välbefinnande och professionalitet och vår ambition är att göra det möjligt för våra boende/klienter och vår personal att uppleva välbefinnande, meningsfullhet, och trygghet i tillvaron.

Vi vill skapa förutsättningar för alla att få sina behov och önskemål uppfyllda och vi ska så långt som möjligt slå vakt om de boendes/klienternas rätt att utforma sina liv såsom de själva önskar.

Syftet är att alla som arbetar på Lejongårdar skall leva upp till denna vision.