LEJONGÅRDAR

vi erbjuder vård hela vägen

Vi bedriver HVB-hem, LARO-mottagningar samt stödboende och familjehem för barn, ungdomar och vuxna. Vår målsättning är att ge de individer vi möter de bästa möjliga förutsättningarna för att kunna leva självständiga och fullvärdiga liv.

LAHOLM

HVB

HELSINGBORG

LARO | STÖDBOENDE

LANDSKRONA

LARO | STÖDBOENDE

MALMÖ

LARO

Vi är med dig genom hela vårdkedjan

Vi erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Vi har lång behandlingserfarenhet av beroendeproblematik och hjälper dig gärna även med samtidig annan psykisk ohälsa , exempelvis ADHD, ångest – och depression. ​

HVB

Vår basenhet Lejongårdar HVB ligger i ett naturskönt område strax utanför Laholm. Vi har 12 behandlingsplatser för män från 18 år med missbruksproblematik och har ramavtal med de flesta kommuner samt Kriminalvården.

STÖDBOENDE

Stödboende är ett eget boende med individanpassat stöd för personer som av olika anledningar har behov av stöd. Vi har stödboenden i både Skåne och Halland.​

FAMILJEHEM

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn, en ungdom eller en vuxen som av någon anledning har behov av stöd.