010-498 47 00

LARO Lejon

LARO Lejon Helsingborg öppnar den 1 september i år

Vi erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Behandlingen bygger på frivillighet. Den medicinska delen av behandlingen kompletteras med samtal, stöd och rådgivning.

LARO Lejon erbjuder ett kompetent team med lång erfarenhet av beroendeproblematik och grunden för vår verksamhet är professionalitet och bemötande.

Då fritt vårdval gäller i regionen kan du själv välja vilken mottagning du önskar få din behandling hos. För att bli inskriven krävs en bedömning av läkare.

För mer information om hur du väljer mottagning kan du hitta på https://vard.skane.se

För att välja LARO Lejon fyller du i följande blankett och lämnar till oss på LARO Lejon:

https://vardgivare.skane.se/…/blankett-for-byte-av-laro-mottagning2.pdf

Du kan läsa mer om LARO Lejon på vår dedikerade webb-plats: https://www.larolejon.se/

Har du frågor eller funderingar kan du alltid mejla oss på info@lejongardar.se